Vast contract = voor onbepaalde tijd

De basis is al uitgelegd op http://xn--rentegratie-edb.com/vanuit-ziekte.html#1

Bij een vast contract is het BIJ ZIEKTE dus zaak:

- na 13 weken een probleemanalyse te hebben, zoals bij burn-out: klik BBTI
- een plan van aanpak in te dienen als de werkgever het niet doet; over het pva (plan van aanpak) dient consensus te bestaan volgens de WvP (Wet Verbetering Poortwachter). Voorbeeld blanco plan van aanpak: http://reintegratie.theater/downloadpagina/blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word.doc
Voorbeeld ingevuld plan van aanpak:
http://reintegratie.theater/downloadpagina/ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx.doc

- als de werkgever niet meewerkt: het UWV te schrijven, UWV afdeling ziektewet Postbus 75015 1040 CT Amsterdam en met allerlei bijlagen zoals pa en pva aan te tonen dat werkgever niets doet (als dat zo is)

- een maand VOOR de eerstejaarsevaluatie = 1 jaar ziek, zelf een eerstejaarsevaluatie te schrijven met de goede en slechte daden van de werkgever en die naar dezelfde UWV afdeling te sturen. Dit kan als wondermiddel werken omdat het UWV boetes en loonsancties kan uitdelen, en alvast de werkgever kan noteren voor een potentiële bezava.