Vanuit uitkering

Het reïntegreren vanuit een UWV uitkering zoals WW of WIA is meestal goed te doen; u krijgt al snel hulp toegewezen van het UWV, of kiest zelf een voor uw geval voor uw ziekte of situatie door UWV goedgekeurd bureau (zoals Stichting Burnout door UWV is goedgekeurd)

Het reïntegreren vanuit bijstand, 'verzorgd' door de gemeente, is veel moeilijker. Mensen met bijstand worden door de gemeente regelmatig als 'uitschot' gezien, zoals vroeger 'armen' die moesten rondkomen van de 'armenwet'. Het is slechts zeer zelden dat een gemeente betaalt voor herstel van een beroepsziekte. Na de 'ontschotting' van gemeentegelden, waarbij al het gemeentegeld als 'een' telt, merk je dat ambtenaren het liefst het geld houden voor eigen salarissen en bonussen, in plaats van bibiotheken, zwembaden en herstel- of reintegratietrajecten voor mensen in de bijstand.


Behalve dat u 'lui' bent, gaat men er bij de gemeente vaak van uit dat u 'slecht geschoold' bent.

Zorg ervoor dat u nog TIJDENS uw UWV periode werk vindt!

Enkele maanden voor afloop van de WW draagt het UWV al uw gegevens al over aan de gemeente, dat heet 'de koude overdracht'. De gemeente houdt alles van u bij: alle bankrekeningen, abonnementen, energienota's etc. etc. Men maakt zich veel meer zorgen om de bijstandskosten dan om de miljarden die niet geïnd worden door onnodige rulings met multinationals.