Algemene informatie over reïntegratie - voor werknemers

Reïntegratie is de 'terugkeer' naar werk, na ziekte, ziekteherstelinterventie en eventueel outplacement.

Reïntegratie is NOOIT het simpele 'zo snel mogelijk naar werk' zonder

- geleerde lessen
- ziekteherstelinterventie
- loopbaanoriëntatie

omdat men dan niet geleerde lessen niet leert, en snel weer ongelukkig of ziek zal worden.

Verreweg de meeste site over reïntegratie zijn, op overheidssites na, gericht op werkgevers = winstmaximalisatie. Dat doet men omdat 'daar geld te halen valt'. Deze site is primair bedoeld voor werknemers en is dus idealistisch ('opkomen voor de zwakkeren' - wat een werknemer in principe is, alleen al door ziekte, maar ook 'door het hebben van een baas', de mogelijkheid van een werkgever om het loon meteen te stoppen, en de moeilijke rechtstoegang van werknemers. Rechtsbijstandsbureaus stellen niet zoveel voor, omdat hun verdienmodel is: 'na geïnde jaarpremie zo min mogelijk doen/zo min mogelijk kosten maken).

De meest voorkomende uitvalstreden anno 2019 is burn out - ga daarvoor naar Stichting Burnout, https://www.burnout.nl/

Diverse mogelijkheden

Reïntegratie kan vanuit verschillende situaties:

  • ziekte; het kan betreffen een ziekte die ''vanzelf overgaat', een ziekte die 'in het gewone ziektecircuit valt en niets met de werkomstandigheden te maken heeft' of een 'arbeidsgerelateerde ziekte, zoals bijna altijd bij 'burnout' en beroepsziekten in het algemeen). Hier word op 'ziektepagina' nader in gegaan.
  • tijdelijk contract - dat sowieso een vaste einddatum had. Die vaste einddatum is prettig, de werkgever heeft voor de einddatum de plicht u te herstellen in geval van een arbeidsgerelateerde ziekte. Een 'ziek uit dienst' levert een werkgever hoge bezava boetes op, lees http://bezava.com . Ga door naar onze 'tijdelijk contract' pagina
  • vast contract -contract voor onbepaalde tijd. In dit geval kan ziekte een 'dramatische periode van twee jaar' betekenen, zeker bij een arbeidsgerelateerde ziekte. Het is deze jaren 'mode' om met behulp van 'ingekochte' ('ongekochte?') bedrijfsartsen alle arbeidsgerelateerde ziekten te ontkennen, twee jaar lang, om een 'ziek uit dienst' met mogelijk 2-8 ton bezava - whk gelden per ziek uit dienst te voorkomen (zie o.a. wederom bezava.com, of de door ex-werknemers gemaakte felle site http://reïntegratie.theater) Zie op deze site onze pagina over vast contract
  • uitkering, zoals bijstand, WW of WIA (inclusief ww-ziektewet). Ga naar onze pagina 'vanuit uitkering'

Over de bedrijfsarts vindt u uitstekende informatie op:
http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html (beoordeling geven aan bedrijfsarts)
http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html